MONTESSORI, o. z.

Občianske združenie MONTESSORI je zriaďovateľom oboch tried SMŠ Montessori. O jeho aktivitách sa dozviete na www.montessorioz.com