Montessori inštitút

Všetky učiteľky MŠ a ZŠ srdečne pozývame na vzdelávací kurz organizovaný Montessori inštitútom, n. o., IMPLEMENTÁCIA PRVKOV MONTESSORI PEDAGOGIKY NA PREDPRIMÁRNOM A PRIMÁRNOM STUPNI VZDELÁVANIA. Kurz sa uskutoční 27. 2. - 3. 3 2017 na Prachatickej ulici vo Zvolene. Viac info na www.montessorioz.com/book-online .