Cenník

Poplatky v SMŠ Montessori Zvolen od 1. 9. 2017 

vek dieťaťa           starostlivosť platba
3 a viac rokov     celodenná 180 €/ mesiac
2160 €/rok
  poldenná 180 €/ mesiac
2160 €/rok
2 - 3 roky    celodenná 320 €/ mesiac
3840 €/rok
  poldenná 320 €/ mesiac
3840 €/rok
preddavok na stravu   40 €/mesiac
rezervačný poplatok      100 €

Poplatky prosíme uhrádzať na účet SK36 0900 0000 0050 3655 7321

Pri jednorazovej (t. j. ročnej) platbe školného si môžete uplatniť zľavu 5% z celkovej ročnej platby.

Súrodenecká zľava činí 20% z ceny školného.

Rodičom detí do 3. rokov veku prepláca ÚPSVaR  školné poplatky vo výške 280 € mesačne. Viac informácií tu.