Zvolen

V tejto triede máme ešte dve voľné miesta!  Viac info u Lenky Golianovej na tel. č. 045/ 38 11 523
 
SMŠ Montessori Zvolen bola otvorená v septembri 2012. Ide o jednu vekovo zmiešanú triedu s 3 - 6-ročnými deťmi. Momentálne tu pracujú 3 učiteľky a zamestnankyňa, ktorá ma na starosti výdaj stravy. 
 
Obedy sú dovážané z MŠ Hrnčiarska, desiate a olovranty sa pripravujú v škôlke, pričom sa snažíme zohľadňovať požiadavky rodičov, ako aj nové poznatky o zdravej výžive. 
 
Prevádzková doba škôlky je od 7,00 do 16,30.
 
Zriaďovateľom škôlky je MONTESSORI, o. z. (štatutárna zástupkyňa Ing. Ingrid Kosová, PhD.)