Cenník  

Poplatky v SMŠ Montessori Banská Bystrica od 1. 3. 2017

vek dieťaťa           starostlivosť platba
3 a viac rokov     celodenná 230 €/mesiac
2760 €/rok
  poldenná 230 €/mesiac
2760 €/rok
2 - 3 roky    celodenná 320 €/mesiac
3840 €/rok
  poldenná 320 €/mesiac
3840 €/rok
preddavok na stravu   40 €/mesiac
rezervačný poplatok      100 €

Poplatky prosíme uhrádzať na účet SK85 0900 0000 0050 4427 3468 .

Pri jednorazovej (t. j. ročnej) platbe školného si môžete uplatniť zľavu 5% 

z celkovej ročnej platby.

Súrodenecká zľava činí 20% z ceny školného.

Rodičom detí do 3. rokov veku prepláca ÚPSVaR školné poplatky vo výške 

280 € mesačne. Viac informácií tu.