Banská Bystrica

SMŠ Montessori Banská Bystrica bola otvorená v septembri 2013. Ide o jednu vekovo zmiešanú triedu s deťmi vo veku 3 - 6 rokov. Momentálne tu pracujú 3 učiteľky a zamestnankyňa, ktorá má na starosti prípravu a výdaj stravy.
 
Obedy sú donášané zo športového gymnázia, v ktorého budove škôlka sídli. Desiate a olovranty sú pripravované v škôlke, pričom sa zohľadňujú priania rodičov, ako aj trendy v oblasti zdravej výživy.
 
Prevádzková doba škôlky je od 7,00 do 16,30.
 
Zriaďovateľom škôlky je MONTESSORI, o. z. (štatutárna zástupkyňa Ing. Ingrid Kosová, PhD.)