Triedy

Súkromná materská škola Montessori má dve triedy - prvá vznikla v roku 2012 vo Zvolene, druhá bola otvorená v roku 2013 v Banskej Bystrici ako elokované pracovisko. 

Zvolen

Banská Bystrica

Fotogaléria