Výberové konanie na miesto učiteľa v Banskej Bystrici

SMŠ Montessori vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľ/učiteľka v materskej škole pre triedu v Banskej Bystrici. Životopisy spolu s motivačným listom zasielajte do 11. 12. 2015 na adresu montessori.zv@gmail.com