NA NÁVŠTEVE V DSS ZVOLEN

26.10.2017 vystúpili naše deťúrence so svojim programom v Domove dôchodcov a sociálnych služieb vo Zvolene. Tešíme sa, že sme týmto vystúpením a malým darčekom potešili všetkých prítomných seniorov a prajeme im najmä pevné zdravie a ešte veľa šťastných a naplnených rokov. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto krásneho podujatia a tiež pracovníkom DSS Zvolen za ústretovosť a spoluprácu.