Montessori kongres v roku 2017 v Prahe!

V júli 2017 bude Praha hostiť účastníkov Montessori kongresu, ktorý sa koná raz za štyri roky vždy na inom kontinente. Ide o najväčšie medzinárodné zhromaždenie priaznivcov Montessori pedagogiky, ktorého oficiálne motto tentokrát znie Cesta k mieru. Cieľom je poukázať na to, že prostredníctvom Montessori pedagogiky je možné dosiahnuť spoločenské zmeny, ktoré prispejú k tvorbe harmonickejšieho a mierovejšieho sveta.