Lesná pedagogika v našej škôlke

Máme rady prírodu a snažíme sa o nej v rôznych činnostiach dozvedieť čo najviac. Preto nás teší, že sa nám podarilo zapojiť predškolákov z oboch našich tried (Zvolen, Banská Bystrica) do programu lesnej pedagogiky, ktorý organizuje NLC - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen. Začíname už na jeseň! 

Viac informácií získate na stránkach lesnej pedagogiky, na nástenke v škôlke alebo od učiteliek SMŠ Montessori.