Do tímu hľadáme nové sily

Hľadáme učiteľku do SMŠ Montessori Zvolen s termínom nástupu október 2016.     

Náplň práce: 
- výchova a vzdelávanie detí vo veku 2,5 - 6 rokov podľa princípov Montessori pedagogiky,
- vedenie pedagogickej dokumentácie,
- práca so ŠkVP,
- ďalšie štúdium, samoštúdium, účasť na spoločných stretnutiach.
 
Požiadavky na uchádzača:
- vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. (stredná pedagogická škola alebo VŠ - predškolská a elementárna pedagogika)
- kladný vzťah k deťom, otvorenosť voči ich svetu a mysleniu, empatia
- vysoké pracovné nasadenie
 
Svoje žiadosti so životopisom a motivačným listom posielajte do 19. 9. 2016 na adresu montessori.zv@gmail.com.