SLÁVNI "MONTESSORIÁNI"

V apríli 2011 vyšiel vo Wall Street Journal článok, v ktorom sa píše, že Montessori pedagogika je "naspoľahlivejšou cestou, ako sa pridať k elite tvorivých ľudí". Veľa slávnych a tvorivých ľudí totiž navštevovalo v mladosti Montessori školy. Tu sú niektorí z nich: