MONTESSORI PEDAGOGIKA

Počiatky dnešného tradičného vzdelávacieho systému sa datujú do obdobia priemyselnej revolúcie, kedy bolo nutnosťou vytvoriť účinnú metódu výcviku pre budúcich pracovníkov v továrni. A tak boli deti inštruované opakovať a zapamätať si fakty, prestať pracovať, keď zazvoní, sedieť v pekných úhľadných radoch a požiadať o súhlas, keď sa chceli pohybovať. V dnešnej dobe znalostnej ekonomiky je tento spôsob vzdelávania zastaraný. Dnes miesto ľudí pasívne prijímajúcich inštrukcie či podriaďujúcich sa autorite a väčšine potrebuje svet ľudí kreatívnych. Dnes dostávame mzdu za to, čo vytvoríme, nie za to, že počúvame rozkazy. Očakáva sa od nás, že sa rýchlo prispôsobíme zmenám v rámci svojej profesie a nie, že budeme pracovať na jednej pozícii celých 50 rokov. Dnes pracujeme na projektoch a riešenia našich problémov vyžadujú húževnatosť, sebavedomie, vytrvalosť a vysokú emocionálnu inteligenciu. Bez týchto dôležitých osobnostných predpokladov nikdy v plnej miere nevyužijeme akademické vedomosti. Náš svet už viac nepotrebuje ďalších „memorovačov“ či „nasledovačov“. Teraz viac ako inokedy potrebujeme ľudí s kritickým myslením a vlastným názorom, ktorí sú schopní prezentovať ho širokej verejnosti. 

Montessori vzdelávanie ponúka bezpečný prístav pre všetkých rodičov, ktorí by radi pripravili svoje dieťa pre takúto budúcnosť. O čo nám vlastne ide?

Vo svojej podstate ponúka Montessori filozofia spôsob vzdelávania, prostredníctvom ktorého má dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál. Ponúka jedinečný zážitok pre dieťa – prostredie, v ktorom má možnosť slobodne tvoriť, pracovať na rozvíjaní svojej osobnosti, a pritom vychádzať z vlastných vývojových potrieb. Pomocou špeciálne vyškolených učiteliek a učiteľov dostáva dieťa presne to, čo potrebuje a po čom túži. Je to metóda vzdelávania, ktorá poskytuje deťom dostatok zmyslových vnemov, možnosť skúmať, experimentálne overovať, ale v prvom rade v ňom vzbudzuje nadšenie, záujem a radosť z učenia v prostredí rešpektu a partnerskej komunikácie. Z tejto pozitívnej skúsenosti bude vaše dieťa ťažiť po celý zvyšok svojho života.

Princípy Montessori pedagogiky