Otázky a opovede: FAQ

Prečo máte také vysoké školné?

    Keďže sme súkromné školské zariadenia financované mestom Zvolen, dotácia na jedno dieťa je iba vo výške 80% nákladov z dotácie vo verejnej MŠ. Verejné materské školy však nie sú nútené prevádzkovať svoju činnosť v komerčných súkromných budovách a mesto Zvolen ako zriaďovateľ sa podieľa i na nutných rekonštrukciách objektov. Tieto výhody súkromné zariadenia nemajú. Oproti ostatným súkromným MŠ je prevádzkovanie Montessori MŠ zložitejšie o nutnosť zvýšeného množstva pedagogického personálu, či vyššie náklady na vzdelávanie personálu, výrobu materiálu, či zakúpenie špeciálneho Montessori edukačného materiálu, ktorý je veľmi drahý. Veľkú časť Montessori materiálu sme získali a stále získavame prostredníctvom projektov (len v roku 2014 sme zakúpili Montessori materiál pre dve škôlky vo výške 10 000 €). Bez príspevkov a pomoci rodičov v prostredí slovenského školského systému nie je možné efektívne implementovať prvky Montessori pedagogiky do praxe. Ďakujem Vám za záujem, ktorý je pre nás inšpiráciou pracovať s nadšením. Sme tu pre Vaše dieťa.

Je možnosť vrátenia školného poplatku v prípade dlhodobej choroby dieťaťa?

    Právo na vrátenie školného poplatku budú mať tí rodičia, ktorých dieťa vymešká súvisle minimálne 3 a viac kalendárnych týždňov. Teda viac, ako polovicu mesiaca. V zmysle zohľadnenia nákladov spojených na prevádzku školského zariadenia bude výška nároku na vrátenie v sume predstavujúcej 30% z celkového mesačného školného na 1 pracovný deň. Písomnú žiadosť o vrátenie školného je treba podať do 10 dní od návratu dieťaťa do škôlky. Dokument MS Word - Žiadosť o vrátenie školného poplatku si stiahnete TU

Aké je zloženie stravy (pitného režimu) v materskej škole?

    Snažíme sa uspokojovať nároky rodičov, medzi ktoré patrí aj poskytovanie zdravej a vyváženej stravy pre ich deti. Desiaty a olovranty sú väčšinou vo forme ovocia a zeleniny, ktoré si deti môžu samy nakrájať či nastrúhať. V niektoré dni majú deti pečivo alebo domáci chlieb upečený priamo v MŠ – ten si samy natierajú pri zachovaní všetkých nevyhnutných nárokov na hygienu a bezpečnosť. Čo sa týka pitného režimu, deťom ponúkame čaje (najmä cez zimu) alebo vodu (ochutenú mätou, medovkou alebo sirupom). Po nadesiatovaní sa si deti po sebe umyjú riad. Príprava jedla spolu so stolovaním a upratovaním je neoddeliteľnou súčasťou praktického života v Montessori pedagogike. Cieľom je dosiahnuť samostatnosť dieťaťa a tým zvýšiť jeho sebavedomie a podporiť pocit spolupodieľania sa na živote dospelých. Dieťa sa stáva rovnocennou súčasťou spoločnosti, čo má nesmierny vplyv na rozvoj jeho psychiky. Obedy sú zabezpečované dovozom z MŠ Voljanskeho. Informácie o jedálnom lístku sú týždenne aktualizované a nájdete ich na webovej stránke našej škôlky alebo na nástenkách v škôlke.