Banská Bystrica

Elokované pracovisko - SMŠ Montessori Banská Bystrica
Trieda SNP 54
Pavilón A
974 01 Banská Bystrica
 
Riaditeľka: Bc. Janka Polomská
tel. č.: 0917 962 922
e-mail: sms.montessori.bb@gmail.com
 
číslo účtu: SK85 0900 0000 0050 4427 3468