Dokumenty (na stiahnutie)

Vyhlásenie k 2% daní TU
Postup k darovaniu 2% z dane TU
Žiadosť o prijatie do SMŠ Montessori TU
Školský poriadok pre rok 2017/2018 TU
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2015/2016  TU 
Správa o hospodárení za rok 2016 TU

Správa o hospodárení za rok 2017 TU