Dokumenty (na stiahnutie)

Vyhlásenie k 2% daní TU
Žiadosť o prijatie do SMŠ Montessori TU
Školský poriadok pre rok 2016/2017 TU
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015 TU
Správa o hospodárení za rok 2016 TU