DVE VOĽNE MIESTA VO ZVOLENE

Všetkým rodičom detí predškolského veku, ktorí hľadajú pre svoje dieťa škôlku s priateľským prostredím, oznamujeme, že vo zvolenskej triede máme ešte 2 voľné miesta. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Lenku Golianovú na tel. čísle: 0907 630 363